Posted on

Orava 2019

Súčasťou tretieho ročníka sú rezidenti: Nina A. Šošková, Jana Potiron, Karolína Bašteková, Michal Žák, Martin Šalgo. Výsledkom rezidenčnej časti projektu budú návrhy umeleckých diel/suvenírov od rezidentov ročníka s odkazom na tento región. Tieto umelecké návrhy budú prezentované na výstave v čase od 22.11. 2019 do 31.1.2020 v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Súčasťou ročníka bude plnohodnotný katalóg s celým priebehom (rezidencie, prednášky, prezentácie, PechaKucha, dielne, výstava).   

Tento rok sme pre vás pripravili štvrtý ročník projektu “vytvorené na Slovensku”na Orave v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne. Pripravii sme bohatý program s odkazom na región Oravy. Návštevníci zažijú v rámci rpgramu odborné prednášky a prezentácie od prizvaných hostí, umeleckú rezidenciu dizajnérov a výtvarníkov, PechaKuchaNight v spolupráci s o.z. Publikum, originál autorskú dielňu “vytvor si Kompánka” od výtvarníčky Niny A. Šoškovej a Jany Potiron. 

Náš projekt vychádza z ľudových tradícií, námetov a remesiel, ktoré meníme do atraktívnej súčasnej podoby. Prinášame tvorivé dielne, odborné prezentácie, umenie a dizajn.