Uverejnené

Orava 2019

Tento rok sme pripravili štvrtý ročník projektu “vytvorené na Slovensku”na Orave v spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne. Pripravii sme bohatý program s odkazom na región Oravy. Návštevníci s nami mohli zažiť v rámci programu: odborné prednášky a prezentácie od prizvaných hostí, umeleckú rezidenciu dizajnérov a výtvarníkov, PechaKuchaNight v spolupráci s o.z. Publikum, originál autorskú dielňu “vytvor si Kompánka” od výtvarníčok Niny A. Šoškovej (socha) a Jany Potiron (dizajn). 

Súčasťou štvrtého ročníka na Orave tvorili títo umelci/rezidenti: Nina A. Šošková, Jana Potiron, Karolína Bašteková, Michal Žák, Martin Šalgo. Výsledkom rezidenčnej časti projektu sú umelecké diela/suveníry s odkazom na tento región. Tieto umelecké návrhy budú prezentované na výstave v čase od 22.11. 2019 do 31.1.2020 v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Súčasťou ročníka pripravujeme plnohodnotný katalóg s celým priebehom (rezidencie, prednášky, prezentácie, PechaKucha, dielní, výstava).   

Náš projekt vychádza z ľudových tradícií, námetov a remesiel, ktoré meníme do atraktívnej súčasnej podoby. Prinášame tvorivé dielne, odborné prezentácie, umenie a dizajn. 

Tu si môžete pozrieť vizuál plagátu od grafického dizajnéra Mateja Lacka.

Dovolíme si Vás pozvať na našu výstavu.