U Fullu

Projekt Vytvorené na Slovensku vychádza z domácej kultúrnej tradície, inšpirácií a námetov, z folklóru a ľudových remesiel, ktoré mení do atraktívnej súčasnej podoby. Prináša tvorivé dielne, odborné prezentácie, umenie aj dizajn - jednoducho spoznávanie a oživovanie slovenských kultúrnych tradícií hravou a hlavne tvorivou formou. Po prvom ročníku, ktorý sa konal a bol inšpirovaný Čičmanmi, prišli umelci a rezidenti do Ružomberka, aby sa inšpirovali Fullom, jeho umeleckými východiskami i odkazom. Ku projektu vyšiel nádherný katalóg obsahujúci všetky informácie z ročníka, umelcov, ich tvorbu ako aj ich spracované návrhy a diela k téme Ľudovít Fulla.