Zuzana Liptáková & Braňo Matis

Zuzana Liptáková a Braňo Matis sú grafickí dizajnéri, ktorí pri príležitostných spoluprácach preferujú kritický a analytický prístup, vedúci k prehodnocovaniu tradičných dizajnových formátov a prístupov. Pracujú s vizualizáciou dát, generatívnym dizajnom a procesualitou. Zuzana Liptáková absolvovala bakalárske štúdium na VŠVU, odbor vizuálna komunikácia. Počas štúdia absolvovala prax v SNG a zahraničný štúdijný pobyt v Nemecku. Graficky upravovala knihu Cesta domov, ktorá získala cenu Najkrajšia kniha Slovenska 2015.

zuzanaliptak.sk 

Braňo Matis ukončil doktorantské štúdium na VŠVU, pôsobil vo viacerých gra ckých štúdiách (Toman Design, Liv Ducci Lab, Milk), spoluorganizoval konferenciu Kupé, ako aj workshopy Living Underground a Living Vandalism. V súčasnosti sa venuje dizajnu kultúrnych projektov a kníh, je súčasťou tímu dizajnérov SNG a odborným pedagógom na Paneuróskej vysokej škole. Získal Národné ceny za komunikačný dizajn.

branomatis.com 

Ružomberčania vs. Ľudovít Fulla

Zuzana Liptáková a Braňo Matis v rámci rezidencie skúmali formou dotazníka vzťah Ružomberčanov k tvorbe a osobnosti Ľudovíta Fulla, ako aj ku galérii. Výsledky dotazníka sa stali podkladom pre vizualizáciu dát vo forme zástav pred galériou demonštrujúcich, že výtvarné umenie, osobitne dielo Ľudovíta Fullu je súčasťou zdravej hrdosti každého (nielen) Ružomberčana.

Orientačný systém Galérie Ľudovíta Fullu; Dotýkajte sa exponátov prosím 

Súbežne sa zaoberali riešením orientačného systému pre Galériu Ľudovíta Fullu a plánovaným presahom vo forme experimentálneho audiosprievodcu.