Simona Janišová

Simona Janišová sa od ukončenia štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 2010 venuje tvorbe autorskej keramiky a porcelánu pod vlastnou značkou. Jej ateliér pokrýva celý proces tvorby a výroby – od navrhovania po produkciu úžitkových a voľných objektov. Pod značkou si.li. vzniká keramika na denné použitie v kolaborácii s Lindou Vikovou. Svoje práce vystavuje pravidelne doma i v zahraničí. Ako externá spolupracovníčka Slovenského múzea dizajnu má na starosti Zbierku keramiky a porcelánu. 

Fullák

Majolikový džbán vytvorený na hrnčiarskom kruhu, sa vo svete Fullovho zátišia mení na asymetrický, takmer abstraktný tvar. Môžeme sa len domnievať, že zobrazený predmet bola pôvodne rotačná a pravidelná nádoba. Tento džbán som sa rozhodla zhmotniť prostredníctvom porcelánu a prinavrátiť mu pôvodnú funkčnosť keramickej nádoby. Mojím cieľom bolo zachovať originálnu deformáciu a farebnosť, ktorú mu vtlačil Fulla svojím maliarskym rukopisom. 

simonajanisova.sk

siliceramics.com