Peter Machajdík

Tvorba Petra Machajdíka zahŕňa hudobné kompozície inštrumentálne, vokálne, zvukové objekty a prostredia, hudbu k lmom, rozhlasovým hrám a tanečným predstaveniam. Je charakteristická etickým, morálnym a humánnym rozmerom,odmietajúcim a odsudzujúcim prejavy xenofóbie, rasizmu a extrémizmu. Kompozície tohto bratislavského rodáka, ktorý koncom 80.rokov spolu s Milanom Adamčiakom a Michalom Murinom stál pri zrode Transmusic Comp. a Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu SNEH, mali možnosť milovníci hudby počuť v koncertných sálach a na festivaloch v Miláne, New Yorku, Berlíne, Viedni, Ríme, Amsterdame, Calgary, Helsinkách, Bostone, Londýne, Oxforde, Lugane a mnohých ďalších mestách. Interpretmi Machajdíkovych diel sú renomovaní interpreti a hudobné telesá ako napríklad Janáčkova lharmónia Ostrava, Camerata Europea, Pomorská lharmónia Bydgoszcz, Luhanský symfonický orchester, Chór Warszawski, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, harfistka Floraleda Sacchi, Quasars Ensemble, Slovenský komorný orchester Bohdana War- chala, Komorní orchestr Berg, organisti Carson Cooman a David di Fiore, Mucha Quartet, violončelisti John Alex Heley, Piero Salvatori a Jozef Lupták, Štátna lharmónia Košice a mnohí ďalší. Peter Machajdík spolupracuje tiež s bývalým frontmanom legendárnej skupiny YES Jonom Andersonom. Je autorom množstva multimediálnych projektov a soundartových inštalácií, z ktorých niektoré boli prezentované aj na Slovensku (Galéria mesta Bratislavy, Kunsthalle/Hala umenia Košice a pod.). Za svoju tvorbu obdržal Peter Machajdík množstvo cien a rezidenčných štipendií (DAAD Berlin, Cena Luigiho Russola, Kunsthaus Lukas Ahrenshoop, Cena Jána Levoslava Bellu atď.). 

http://machajdik.de

Full(a) Sound

Spôsob zrozumiteľnosti zvukového prostredia Full(a) Sound som hľadal vo výraze auditívnom a formu vytvárania vrstvenia sa sonického sveta som prispôsoboval mimoformalistickému chápaniu priestorovosti. Konkrétny hlas, tvoriaci základ mojej soundartovej kompozície, som obohatil o prvky abstraktnej elektro-akustickej koláže, ktorá by mala zvýrazniť nielen vnímanie monumentálno-dekoratívneho výtvarna, ale aj snahu o čitateľnosť, ktorá je typická aj pre väčšinu diel majstra Fullu.