Ondrej Jób

Ondrej Jób je písmový a grafický dizajnér, momentálne žijúci v Bratislave. Grafický dizajn študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2008) a na Designskolen Kolding v Dánsku. Štúdium dizajnu písma absolvoval v odbore Type and Media na Royal Academy of Arts v holandskom Hágu (2009). V súčasnosti pôsobí ako dizajnér na voľnej nohe pod značkou Urtd. Venuje sa dizajnu písma na mieru a pre komerčný trh, letteringu, korporátnej identite, web, UI a UX dizajnu, dizajnu publikácií, výskumným projektom a vývoju softvéru v oblasti dizajnu písma. Je členom kolektívu Village (http://www.vllg.com/), jeho písma Klimax, Odesta a Woodkit získali Certificate of Excellence od Type Directors Clubu v New Yorku.

Fulla Generátor (2016)

Fulla Generátor je online aplikácia, ktorá na základe zadaného mena vygeneruje portrét v štýle Fullových kresieb z rokov 1959–1960. Hoci diela z tohto obdobia možno nepatria k Fullovým najcharakteristickejším, ako predloha boli vybrané z pragmatických dôvodov – ich schematickosť a štylizácia, jednoduchá lineárna kresba podfarbená zdanlivo nesúvisiacimi farebnými plochami, je totiž pomerne ľahko digitálne replikovateľná.

Algoritmus generátora pretransformuje zadané meno na sústavu 60 parametrov, ktoré následne vizualizuje vo forme mužského alebo ženského portrétu, pričom každý portrét je unikátny. 

www.setuptype.com/x/fulla