Nina Augustínová Šošková

Nina Šošková je výtvarníčka, sochárka, zakladateľka občianskeho združenia Outdoor Gallery (*2009), projektu „vytvorené na Slovensku“ (*2014) a organizátorka medzinárodného public art festivalu MEDZICENTRUM (*2010). V rámci doktorandského štúdia absolvovala ročnú umeleckú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe. Vedie cyklus prezentácií a prednášok Umenie pre verejný priestor (*2015) v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Je spoluautorkou publikácie Zborník textov a reflexií o súčasnom sochárskom umení FORMA (2010). Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav, odborných prezentácií, rezidenčných pobytov či umeleckých konferencií. Okem témy Public art má blízko k ľudovej kultúre a archiketúre, zvykom a tradíciám. Svoje detstvo prežila v Čičmanoch, drevenici s ručne maľovaným ľudovým ornamentom a ručne štiepanou šindľovou strechou, ktorá je dnes kultúrnou pamiatkou. Z oblasti ľudovej kultúry výtvarne spracuváva námety z rôznych regiónov Slovenska. Autorsky sa podieľala na ilustráciách knihy Slovenská ľudová výšivka - Inšpirácie (2017) pre ÚĽUV.

http://www.ninasoskova.sk

Čačky 2D hračky 

V rámci svojej sochárskej tvorby inklinujem k téme umenia pre verejný priestor, venujem sa mnohým projektom, ktoré s ňou súvisia. Popri nej mám blízky vzťah k ľudovej kultúre, architektúre, zvykom a tradíciám. V oboch prípadoch sa snažím pozorne vnímať krajinu či miesto a upriamujem pozornosť na podnety, ktoré ďalej rozohrávam v tvorbe. Pre Vytvorené na Slovensku výtvarne spracúvam ľudové témy do podoby sochárskych či dizajnových predmetov. Navrhujem limitované série drevených hračiek, typické pre suveníry, ktoré odkazujú na remeslo a tradície.Uprednostňujem prírodné materiály, drevo, plsť, textil a podobne.

V rámci projektu Vytvorené na slovensku – téma U Fullu, som navrhla skice či 2D modely drevených postavičiek, vychádzajúce z obrazov výtvarníka Ľudovíta Fullu. Inšpirujem sa ľudovým hrdinom, Jurajom Jánošíkom na bielom koni, Jánošíkom zobrazeným na šibenici, slovenskou nevestou či postavou černošky z autorových grafík a ďalších jeho diel. Každý model technicky navrhujem v počítači, aby fungoval aj v pohybe, následne ho materiálovo spracujem, uvediem do pohybu (prostredníctvom spojov a nitov). Takto vznikne postava z Fullovho obrazu, ktorú farebne dotváram pomocou vlastnej fantázie.