Monika Pekná

Monika Pekná pochádza z Rajeckej Lesnej. Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, odbor Odevný dizajn (2016). V štúdiu pokračuje v rovnakom odbore na Univerzite T. Baťu v Zlíne.

Svoje výtvory už počas štúdia na strednej škole prezentovala na študentských prehliadkach (Mladý módny tvorca, Liberec; Módna línia mladých, Prešov). V roku 2016 si za návrhy kostýmov sprievodcov Považského múzea v Žiline odniesla 1. cenu.

Keďže Monika vyrastala v prostredí Rajeckej doliny bohatej na flóru a prírodné výtvory, najmilšie jej srdcu je harmonické splynutie človeka s prírodou a s okolitým priestorom. Na takýto vonkajší i vnútorný súlad často poukazuje aj vo svojej hravej tvorbe.

empekna@gmail.com 

Volské oko nad kostolom

Počas rezidenčného pobytu vo Fullovej galérii ma najviac zaujala jedna z umelcových olejomalieb – Slnko nad kostolom. Slnko v obraze vyzeralo ako vajce, presnejšie ako volské oko. Skúmala som tento obraz, no pozorovala som aj iné diela v expozícii a robila si vlastné skice v pohodlí veľkých červených sedacích vakov. A tak vznikla moja vízia, aby sa interiér zaplnil sedacími vakmi, tematicky inšpirovanými tvaroslovím a farebnosťou z Fullových obrazov.