Eva Činčalová

Vyštudovala maľbu na VŠVU u profesora Ivana Csudaia. Patrí k výraznej maliarskej generácii, s ktorou je spätý zatiaľ posledný návrat maľby na domácu slovenskú scénu, odohrávajúci sa zhruba pred desiatimi rokmi. Objavuje sa v „prvej várke“ absolventov IV. Ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, jedného z rozhodujúcich iniciátorov spomínanej maliarskej renesancie, v ktorom sa pohybovala v exponovaných rokoch 2003–2009. Počas štúdia absolvovala polročný študijný pobyt na Bali v Indonézii, ktorý výrazne ovplyvnil jej neskoršiu maľbu. Absolvovala mnoho samostatných aj skupinových výstav doma aj v zahraničí. V súčasnosti žije a pracuje v Bratislave.

Nevesta

Inšpiráciu pre svoje dielo som našla v obraze Ľudovíta Fullu Spomienka na Východnú. V súčasnosti sa venujem malým formátom, preto som sa zamerala na detail z obrazu, ženskú gúru, ktorú som nazvala Nevesta. Neveľká asi 25 cm vysoká postava sa v mojom prevedení zmenila na monumentálnu inštaláciu. Dielo som dekonštruovala a vytvorila akýsi tangram zo samostatných formátov. Geometrické tvary, maliarske plátna, som skladala priamo na stenu galérie a zo surových plátien vytvorila ikonickú monochromatickú nevestu, ktorá bola pôvodne malým plnofarebným detailom diela. Výrazná, miestami až rozprávková farebnosť Fullovho obrazu je v mojej inštalácií absolútne popretá. Podstatou mojej nevesty je vzájomné fungovanie čistých geometrických tvarov a “bezfarebnosti”. 

evacincalova.com