Ondrej Jób

Ondrej Jób je písmový a grafický dizajnér, momentálne žijúci v Bratislave. Grafický dizajn študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2008) a na Designskolen Kolding v Dánsku. Štúdium dizajnu písma absolvoval v odbore Type and Media na Royal Academy of Arts v holandskom Hágu (2009). V súčasnosti pôsobí ako dizajnér na voľnej nohe pod značkou Urtd. Venuje sa dizajnu písma na mieru a pre komerčný trh, letteringu, korporátnej identite, web, UI a UX dizajnu, dizajnu publikácií, výskumným projektom a vývoju softvéru v oblasti dizajnu písma. Je členom kolektívu Village (http://www.vllg.com/), jeho písma Klimax, Odesta a Woodkit získali Certificate of Excellence od Type Directors Clubu v New Yorku.

Písmo Čičmany je interpretáciou čičmianskych vzorov do podoby digitálneho fontu. Namiesto doslovného preberania jednotlivých ornamentov a ich sileného prispôsobovania konštrukcii písmových znakov, aké je možné vidieť pri mnohých pokusoch o „folkórne písmo“, písmo Čičmany iba voľne, štylisticky vychádza z existujúceho tvaroslovia tak, aby napísaný text vytváral charakteristické čičmianske štruktúry a vzory, ale zároveň si zachoval pohodlnú čitateľnosť a harmonický výraz. Vďaka jednoduchej konštrukcii je možné kombinovaním rôznych znakov vytvárať aj riadkové vzory, ktorými sú po celej dĺžke pokryté trámy mnohých dreveníc. Jednotlivé znaky boli konštruované z prvkov odfotografovaných a vektorizovaných priamo v Čičmanoch, bez akejkoľvek ďalšej manipulácie. Okrúhle znaky O, Q a € sú zvektorizované krúžky z koncov trámov.

Písmo pozostáva z piatich hrúbkových štýlov, od Thin (tenký) po Bold (tučný), pričom každý obsahuje základnú znakovú sadu pre Slovenčinu, interpunkciu a číslice. Znaky A-Z a 0-9 sa v každom štýle vyskytujú v dvoch rôznych verziách, medzi ktorými písmo automaticky vyberá tak, aby v texte nikdy nenasledovali dva identické znaky po sebe.