Eva Tkáčiková

Eva Tkáčiková sa narodila 7. 11. 1974 v Žiline. V r. 1993 — 2000 absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná farebná grafika v ateliéri doc. Vojtecha Kolenčíka. Tvorí v oblasti grafiky a grafického experimentu, fotografie, objektu a inštalácie. Venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe, a tiež pedagogickej činnosti. Momentálne vyučuje na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Zaujíma ju arteterapia, realizuje rôzne animácie a workshopy. Zúčastnila sa mnohých výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva). Svoju tvorbu predstavila na public art festivale Medzicentrum IV. v Košiciach, na medzinárodných festivaloch Nuit Blanche/Biela noc, či na festivale Pohoda 2015 v Trenčíne. Žije a tvorí v Košiciach.

V rámci projektu vytvorené na Slovensku - Čičmany 2015 som spracovala nápad, ktorý som nazvala „ČIČMONEY“.  Ako vyštudovaná grafička som sa rozhodla koncept realizovať najstaršou technikou tlače z výšky. Mojím cieľom bolo vytvoriť originálny suvenír,  grafický list s tradičným čičmianskym ornamentom, ktorý bol tlačený z matrice vyrobenej z dreviny. Ornamenty a farebnosť grafík vychádzali z čičmianskych dreveníc. Vytvorené „čičmianske platidlo“ som sa snažila uviesť do užívania v spolupráci s Ľudovo-umelecké Čičmany s. r. o. a po dohode sme novovytvorenú menu uviedli do praxe v miestnej predajni ľudovo-umeleckých predmetov. Zakúpením osignovanej bankovky okrem výtvarného diela a dobrého pocitu z podpory čičmianskych ľudových tradícií, kupujúci získa aj zľavy na vybraté produkty. Tento koncept som realizovala na podporu Čičmian, turizmu, tradičného remesla a tým, ktorí sa snažia naše dedičstvá uchovávať.