Kundy Crew

4 cynické ženy, ktoré starým mamám vzali ich posledné potešenie a začali vyšívať. Krížikovým stehom tvoria radikálnu výšivku, ktorá sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským témam. Radšej než výstavy svojich diel majú workshopy, kde si "craftivizmus" môže vyskúšať ktokoľvek.

 

Korene sú radikálnevyšívanie, 2018

 

Inšpiroval ma v galérii citát od Bazovského, že "umelec musí mať korene". Nemyslel to však úplne tradične. Premisa, že krížiková výšivka je opak modrotlače. V tomto prípade "opak" doslova- obrátili sme typickú modrotlačovú farebnosť. Koreň- latinsky radix. Radikálne je to, čo ide ku koreňu veci.

 

Panna nemá ani ruku vyše lokťá ukázať,vyšívanie, 2018

 

Ľudové príslovie ako obraz svojej doby- pripomína prudérnosť, čo zväzovala spoločnosť a ženy obzvlášť. Kresťanská? Moslimská? Tenká hranica medzi naším a cudzím.

 

Hlavným nosičom je výšivka, ďalej spracovaná ako odznak či plagát.

  

Aj tak je to jedno..., vyšívanie, 2018

 

Radšej nech si to zoberie výšivka a my to prosím už nehovorme. Kanava znesie, my nie! 

• https://www.facebook.com/KundyCrew/

• https://www.instagram.com/kundycrew/