Eva Tkáčiková

„Cosmic Girl“ − Eva Tkáčiková (alias E. T.) sa narodila 7. 11. 1974 v Žiline. V r. 1993 — 2000 absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná farebná grafika v ateliéri doc. Vojtecha Kolenčíka. Jej tvorba siaha od oblasti grafického experimentu ku performancii, junk-artu až ku LED sci-fi svetelným inštaláciám. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venuje artefiletike a edukácii vo výtvarnej oblasti. V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa aktívne zaoberá prácou s publikom a neškolenou výtvarnou tvorbou detí, mládeže, dospelých a seniorov. Zúčastnila sa mnohých výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva). V roku 2016 absolvovala Erasmus + pobyt v Budapešti v Maďarsku. Žije v Košiciach a tvorí v ateliéri na Strojárenskej ulici.

 

Pre projekt vytvorené na Slovensku  Modrotlač u Bazovského 2018 som vytvorila kolekciu, ktorá sa ocitá niekde medzi voľným výtvarným umením a dizajnom, reflektuje tradičnú techniku modrotlače a trenčiansky folklór. Vo svojej tvorbe dlhodobo využívam pvky recesie, zaoberám sa problematikou telesnosti a často umeleckému dielu pripisujem didaktický rozmer. Na vytvorených tričkách sú fragmenty zo známych trenčianskych piesní vytlačené písmom Inka od slovenského dizajnéra Samuela Čarnokého, ktorý je zároveň mojim životným partnerom. Moje čierne oči v kombinácii s menom partnera a trenčianske piesne o láske, sa snúbia s písmom Inka, ktoré nesie moje meno (moja rodina ma odjakživa volala Inka, moja starká ma volala Inečka). Iným rozvinutým konceptom je séria z cyklu Toaletné obrazy.Keďže laická verejnosť do galérií chodieva len sporadicky, v minulosti som sa snažila tvorbou toaletných papierov s potlačou diel známych slovenských výtvarníkov infiltrovať slovenské umenie do domácností a každodennú potrebu spestriť zmysluplnou edukáciou. Toaletné papiere s názvom ModroTLAČsú vytvorené technikou modrotlače a hravou formou upriamujú pozornosť na dôležitosť a krásu slovenských tradícií. 

 

Trenčín dolINEČKA..., autorské tričko, písmo Inka, 2018 

Čierne očí má to musí byť mámilá...,autorské tričko, písmo Inka, 2018  

ModroTLAČ (z cyklu Toaletné obrazy), technika modrotlače, 2018

www.evatkacikova.com