u Bazovského 2018

vytvorené na Slovensku – Modrotlač u Bazovského 2018

30/8 – 2/9/2018 Po ročnej prestávke sme späť s novým projektom vytvorené na Slovensku – Modrotlač u Bazovského v Trenčíne! Ako už názov napovedá, v roku 2018 sme si pre Vás pripravili projekt, zameraný na prepojenie tvorby M. A. Bazovského a techniky modrotlače. S Bazovským nám pomáhala Galéria M. A. Bazovského, v ktorej priestoroch sa projekt odohrával a s modrotlačou dizajnér a modrotlačový špecialista Peter Trnka. Ako aj v predchádzajúcich ročníkoch program projektu bol pomerne pestrý. Od štvrtku (30/8)  do nedele (2/9) prebiehala rezidencia hosťujúcich umelcov (Marek Cina, Kundy Crew, Eva Činčalová, Marie Duclos (FR), Jana Potiron Nováková a Eva Tkáčiková), ktorých vytvorené diela sme si pozreli na výstave v Galérií M. A. Bazovského koncom roka alebo v katalógu, ktorý sme pre Vás pripravili. 

 

Tvorivé dielne Čaro modrého sveta (1/9 – 2/9/2018) pre Vás pripravila autorka projektu vytvorené na Slovensku a sochárka Nina Augustínová v spolupráci s dizajnérom a špecialistom na modrotlač Petrom Trnkom. Na dielňach si môžete pod vedením autorov dielne vytvoriť svoj originálny suvenír – šatku, inšpirovaný tvorbou M. A. Bazovského prostredníctvom techník modrotlače – maľbou, sieťotlačou alebo tradičným razením prostredníctvom modrotlačových foriem. Návrhy na formy inšpirované Bazovským pripravila a jemne dotvorila svojím vlastným rukopisom Nina Augustínová a Peter Trnka tieto motívy následne premenil do originálnych foriem, tzv. razníc, aby mohli byť priamo aplikované na textil. Počas dielní ste si nie len vyrobili vlastný „originálny suvenír vytvorené na Slovensku“, ale aj sme si čo to povedali o technike a histórií modrotlače a tvorbe M. A. Bazovského, na odborných prednáškach.

Prednášala Eva Hasalová, Oľga Danglová, Peter Trnka a R. Nedomová. Návštevník, tak vďaka absolovaniu bohatého programu tvorivých dielní prezentácií a prednášok vnímal zrazu obrazy Bazovského, ako aj motívy razníc a proces modrotlače na vyššej úrovni. 

Kolegovia a priatelia z trnavského OZ Publikum pre nás pripravili celosvetovo známu platformu PechaKucha Night s možnosťou prezentácie všetkých zúčastnených (rezidenti, autori VNS, pracovníci galérie), ale aj zapojiť do prezentácie lokálnych umelcov z Trenčína. Návštevník, tak vďaka absolvovaniu bohatého programu

Rezidenti tvorili neoddeliteľnú súčasť projektu, jednu z ťažiskových rovín vytvorené na Slovensku. Šestica umelcov (Marek Cina, Kundy Crew, Eva Činčalová, Marie Duclos, Jana Potiron Nováková a Eva Tkáčiková) bola prizvaná na projekt, kde sa mala možnosť počas 4 dní oboznamovať s témou projektu, tvobou M. A. Bazovského, ako aj s celou technológiou a históriou modrotlače. Kolektívna výstava rezidentov a autorov projektu bola verejnosti sprístupnená 29.11. 2018 a trvala do 13.1.2019 v Galérií M. A. Bazovského v Trenčín. Súčasťou vernisáže bolo aj uvedenie katalógu k celému projektu plný diel a odborných textov od prednášajúcich. 

Ďakujeme za podporu!

Nina & Nina 


Rezidenti