Slovenská ľudová výšivka - Inšpirácie

Predmetom záujmu prvej publikácie tejto edície sú ľudové výšivky pochádzajúce zo súčiastok tradičného slovenského odevu a z tradičných textílií. Pomerne rozsiahla obrazová časť v publikácii pozostáva z dvoch obrázkov na každej dvojstrane: z fotografie pôvodnej textílie alebo odevnej súčiastky zo zbierkového fondu ÚĽUV-u – Múzea ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) v Stupave a z ilustrácie (kresby tušom na akvarelovom papieri). Autorkou ilustrácií je Nina Augustínová Šošková, výtvarnú a grafickú podobu publikácii prepožičal typograf a grafický dizajnér Samuel Čarnoký.