Čačky 2D hračky

Čačky 2D hračky 

V rámci svojej sochárskej tvorby inklinujem k téme umenia pre verejný priestor, venujem sa mnohým projektom, ktoré s ňou súvisia. Popri nej mám blízky vzťah k ľudovej kultúre, architektúre, zvykom a tradíciám. V oboch prípadoch sa snažím pozorne vnímať krajinu či miesto a upriamujem pozornosť na podnety, ktoré ďalej rozohrávam v tvorbe. Pre Vytvorené na Slovensku výtvarne spracúvam ľudové témy do podoby sochárskych či dizajnových predmetov. Navrhujem limitované série drevených hračiek, typické pre suveníry, ktoré odkazujú na remeslo a tradície.Uprednostňujem prírodné materiály, drevo, plsť, textil a podobne.

V rámci projektu Vytvorené na slovensku – téma U Fullu, som navrhla skice či 2D modely drevených postavičiek, vychádzajúce z obrazov výtvarníka Ľudovíta Fullu. Inšpirujem sa ľudovým hrdinom, Jurajom Jánošíkom na bielom koni, Jánošíkom zobrazeným na šibenici, slovenskou nevestou či postavou černošky z autorových grafík a ďalších jeho diel. Každý model technicky navrhujem v počítači, aby fungoval aj v pohybe, následne ho materiálovo spracujem, uvediem do pohybu (prostredníctvom spojov a nitov). Takto vznikne postava z Fullovho obrazu, ktorú farebne dotváram pomocou vlastnej fantázie. 

V prípade záujmu nám napíšte na