PechaKucha Night vol.31 Visegrad Edition

Nina Augustínová Šošková - vytvorené na Slovensku 

Nina Augustínová Šošková prezentovala seba a svoj projekt vytvorené na Slovensku v rámci PechaKucha Night vol. 31 Visegrad Edition.

Patrí k súčasnej generácii mladých slovenských sochárok a organizátoriek umeleckých projektov, predovšetkým s presahom do verejného priestoru. Zaoberá sa otázkou relevantnosti využívania konkrétnych lokalít a ich géniom loci. Je zakladateľkou OZ Outdoor Gallery, zakladateľkou a kurátorkou projektu MEDZICENTRUM. Spoluzaložila projekt Vytvorené na Slovensku, v ktorom aktualizuje slovenské ľudové tradície, námety a remeslá.

PechaKucha Night - http://pechakucha.sk/spikri/nina-soskova-vytvorene-na-slovensku/

video -  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=E-j8LZ0tGH8