FULLA

vytvorené na Slovensku: FULLA 
29. septembra 2016 — 27. novembra 2016
Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok
Kurátorka: Zuzana Gažíková, Nina Šošková, Lenka Sršňová

Projekt Vytvorené na Slovensku vychádza z domácej kultúrnej tradície, inšpirácií a námetov, z folklóru a ľudových remesiel, ktoré mení do atraktívnej súčasnej podoby.

Prináša tvorivé dielne, odborné prezentácie, umenie aj dizajn - jednoducho spoznávanie a oživovanie slovenských kultúrnych tradícií hravou a hlavne tvorivou formou. Po prvom ročníku, ktorý sa konal a bol inšpirovaný Čičmanmi, prichádzajú umelci do Ružomberka, aby sa inšpirovali Fullom, jeho umeleckými východiskami i odkazom.

Výstava trvala 59 dní

https://www.sng.sk/sk/vystavy/727_vytvorene-na-slovensku-fulla