vytvorené na Slovensku, o.z.

Trnavská 10

010 08 Žilina

IČO: 50007998 

DIČ: 2120183912

Kontakty:

info@vytvorenenaslovensku.sk 

Nina Augustínová Šošková

+421 903 345 907

Nina Vidovencová 

+421 911 456 123