vytvorené na Slovensku, o.z.

Trnavská 10

010 08 Žilina

IČO: 50007998 

DIČ: 2120183912

vytvorené na Slovensku, s.r.o. 

Dobrovičova 4

811 02 Bratislava

IČO: 52034381

DIČ:  2120881565

IBAN: SK3083300000002901547555

Kontakty:

info@vytvorenenaslovensku.sk 

Nina Augustínová Šošková

+421 903 345 907

Nina Vidovencová 

+421 911 456 123