Nina Augustínová Šošková

Nina Augustínová Šošková je výtvarníčka, sochárka a organizátorka public art projektov. Narodila sa v Žiline. Je absolventkou magisterského štúdia na Katedre sochárstva Akadémie Umení v Banskej Bystrici, kde aj úspešne obhájila titul Artis Doktor. V rámci doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav, odborných prezentácií, rezidenčných pobytov či umeleckých konferencií. Vedie cyklus prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Je zakladateľkou občianskeho združenia „Outdoor Gallery“, kurátorkou medzinárodného public art festivalu „MEDZICENTRUM“, a spolu s Lenkou Sršňovou sú autorkami a zakladateľkami občianskeho združenia „vytvorené na Slovensku“.

Inklinuje k ľudovej tvorbe, kultúre, architektúre, zvykom a tradíciám. Pozorne vníma krajinu a upriamuje pozornosť na podnety, ktoré ďalej rozohráva v tvorbe. Pre „vytvorené na Slovensku“ výtvarne spracúva ľudové témy do podoby originálnych predmetov. Navrhuje limitované série drevených hračiek a doplnkov, typické pre suveníry, ktoré odkazujú na remeslo a tradície. Uprednostňuje prírodné materiály, drevo, plsť, textil ai. Žije a tvorí v Bratislave, s prestávkami v rodnej Žiline, či na chalupe so šindľovou strechou v Čičmanoch. Má rada svoju rodinu, horkú čokoládu, mamin cuketový prívarok a čerstvo vypratú a voňavú bielizeň. Veríme, že jej tvorba vás osloví a jej výtvarne spracované diela sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho domova.

http://www.ninasoskova.sk


Nina Vidovencová

Vyštudovala bakalársky stupeň dejín výtvarného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako produkčná výstav v Kunsthalle Bratislava a v súčasnosti študuje magisterský stupeň na Masarykovej Univerzite v Brne - Teóriu interaktívnych médií, kde sa zameriava na nové médiá v kontexte slovenského vizuálneho umenia. Okrem štúdia sa venuje rôznym projektom, ktoré zastrešuje po produkčnej alebo technickej stránke – vytvorené na Slovensku a Detský čin roka.