Nina Augustínová Šošková

Nina Augustínová Šošková je výtvarníčka, sochárka a organizátorka public art projektov. Narodila sa v Žiline. Je absolventkou magisterského štúdia na Katedre sochárstva Akadémie Umení v Banskej Bystrici, kde aj úspešne obhájila titul Artis Doktor. V rámci doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe. Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných výstav, odborných prezentácií, rezidenčných pobytov či umeleckých konferencií. Vedie cyklus prednášok „Umenie pre verejný priestor“ v Dome umenia/Kunsthalle Bratislava. Je zakladateľkou občianskeho združenia „Outdoor Gallery“, kurátorkou medzinárodného public art festivalu „MEDZICENTRUM“, a spolu s Lenkou Sršňovou sú autorkami a zakladateľkami občianskeho združenia „vytvorené na Slovensku“.

Inklinuje k ľudovej tvorbe, kultúre, architektúre, zvykom a tradíciám. Pozorne vníma krajinu a upriamuje pozornosť na podnety, ktoré ďalej rozohráva v tvorbe. Pre „vytvorené na Slovensku“ výtvarne spracúva ľudové témy do podoby originálnych predmetov. Navrhuje limitované série drevených hračiek a doplnkov, typické pre suveníry, ktoré odkazujú na remeslo a tradície. Uprednostňuje prírodné materiály, drevo, plsť, textil ai. Žije a tvorí v Bratislave, s prestávkami v rodnej Žiline, či na chalupe so šindľovou strechou v Čičmanoch. Má rada svoju rodinu, horkú čokoládu, mamin cuketový prívarok a čerstvo vypratú a voňavú bielizeň. Veríme, že jej tvorba vás osloví a jej výtvarne spracované diela sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho domova.

Magdaléna Fábryová

Študovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas rokov 2002 až 2012 pracovala v agentúre Poppins, s.r.o. na pozícii projektovej manažérky a vedúcej prevádzky detského kútika Avino (OC Avion) . Od roku 2012 pôsobí ako koordinátorka projektu Detský čin roka. Je autorkou výstavy S jedlom sa (ne) hráme a Kolesosvet v Bibiane – Medzinárodný dom umenia pre deti. Od roku 2014 pracuje v Kunsthalle Bratislava na pozícii produkcie výstav. V tíme vytvorené na Slovensku je od roku 2017, kde sa podiela na kreatívnej a produkčnej činnosti projektu. 

Nina Vidovencová

Vyštudovala bakalársky stupeň dejín výtvarného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako produkčná výstav v Kunsthalle Bratislava a v súčasnosti študuje na Masarykovej Univerzite v Brne, Teóriu interaktívnych médií, kde sa zameriava na Nové médiá v kontexte slovenského vizuálneho umenia. Okrem štúdia sa venuje rôznym projektom, ktoré zastrešuje po produkčnej alebo technickej stránke – vytvorené na Slovensku a Detský čin roka.