Malý vianočný trh v Novej synagóge Žilina

Vytvorené na Slovensku na Vianočnom Malom trhu v Žiline v Novej synagóge 12. - 13. december 2015

Okrem VNS stánku pre Vás opäť pripravujeme vaše obľúbené tvorivé dielne na tému Čičmianské kohúty a Čačky mačky z čičmianskej truhličky 

12.12. 2015 od 13:00 do 16:00 hod. v priestoroch Novej synagógy. 

Prídite si vytvoriť originálne kúsky pod vianočný stromček. Dielne sú určené pre všetky vekové kategórie! 

Naša vianočná ponuka: 
brošničky, magnetky, prívesky na krk "na kohútô", veselé textilné hračky - kohúty, a ekotašky s potlačou, ktorú si môžete autorsky vymaľovať

Cena dielne/ 1ks produktu: 19 € 
cena zahŕňa originálny a ručne vytvorený polotovar, jedinečný dizajn a doplnkový materiál, farby, textil, drevo a iné. Počas dielní vás budú odborne sprevádzať autorky projektu "vytvorené na Slovensku" Nina Augustínová Šošková a Lenka Sršňová. 

POZOR. Počet osôb na dielňu je limitovaný!

Záväzné prihlášky nám posielajte na info@vytvorenenaslovensku.sk do 1.12. 2015 (v správe špecifikujte o aký produkt máte záujem)

Tešíme sa na Vás v Žiline!

Nina a Lenka