Vytvorené na Slovensku u Fullu

Pozývame Vás na 2. ročník projektu
Vytvorené na Slovensku - u Fullu
v spolupráci so SNG - Galéria Ľudovíta Fullu